Rozmiar: 5736 bajtów
Rozmiar: 2593 bajtów
Rozmiar: 2625 bajtów
Rozmiar: 2684 bajtów
Rozmiar: 2593 bajtów
Rozmiar: 2718 bajtów
Rozmiar: 2507 bajtów

Uwaga kierownicy i organizatorzy wycieczek !


ZWRACAM UWAGĘ NA OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY DOTYCZĄCE TURYSTYKI W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. 1997 r. Nr 57 poz. 358)

Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia:

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK ORAZ ZBIOROWYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH W GÓRACH

§ 3.1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 884) Rozdział 4  Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek:

Art. 20. 1. Przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek może być osoba, która posiada uprawnienia określone ustawą.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
art. 60 § 4.  Kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.


wstęp   |  propozycje  |  galeria cennik  |  strachy |  linki  | kontakt |